بنام خداوند بخشنده مهربان 


  مقالات سعید ایران پور


   

  بدون شک ارائه مقالات علمي وپ‍‍ژوهشي حاصل يک فعاليت تحقيقاتي گروهي است و مقالات اينجانب نيزاز اين قاعده مستثني نيست. اين مقالات پس از لطف خدا نتيجه تلاش تمام کساني است که به نوعي به آموخته هاي من اضافه نمودند و همکاري صميمانه گروههايي کاري پژوهشي طرحهاي مختلف است که  به عنوان مسئول و يا همکار شرکت داشتم.

                                    و همفکری های خواهر شیمیست سفر کرده ام فرحناز ایران پور که مشاوری بود بی نظیر ............

   


   

  The study of Nano silica additive performance in crude oil demulsifiers, international conference on nanotechnology & nanoscience, University of Tehran, 30 december 2020.

   

  Comparison of different analytical methods for measuring salt in crude oil, 20 th Iranian Chemistry Congress, Ferdowsi University of Mashhad- Iran, 17-19 July 2018.

   

  Sodium Formaldehyde Solfoxylate, Synthesis, Optimization and  Performance Evaluation, 20 th Iranian Chemistry Congress, Ferdowsi University of Mashhad- Iran, 17-19 July 2018

   

  Synthesis of sucrose stearate and its application as emulsifier, 20 th Iranian Chemistry Congress, Ferdowsi University of Mashhad- Iran, 17-19 July 2018.

   

  Preparation and evaluation of a series of polyester amides as crude oil demulsifier, The 8th International Chemical Engineering, Congress IChEC 2014.

   

  Influence of acid treatment of carbon nanotubes on their adsorption capacities of benzene and toluene, The 8th International Chemical Engineering Congress IChEC 2014.

   

  A facile, one-pot and direct synthesis of lauryl polyglucoside, 21 st Iranian Seminar of Organic Chemistry (21 st ISOC ), Ilam University, Ilam, Iran, 13-15 March 2014.

   

  ملاحظات فنی درطراحی فرمولاسیون پاک کننده های غشاءهای اسمز معکوس RO،دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی، دانشگاه تهران، 1394

   

  سورفکتانتهای پلیمری، گذشته،حال، آینده، سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده ، دانشگاه صنعتی شریف، 20- 19 مهر،1391 .

   

  ایمنی در فرآیند سولفوناسیون جهت تولید سورفکتانتها،سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده ، دانشگاه صنعتی شریف، 20-19 مهر ،1391 .

   

  شناسایی سیستماتیک مواد در فرمولاسیون فرآورده های شوینده، سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده ، دانشگاه صنعتی شریف، 20-19 مهر ،1391 .

   

  امکان سنجی تولید مواد فعال سطح زیستی( بیوسورفکتانها) با استفاده از پسماندهای کشاورزی در ایران پنجمین همایش مهندسی محیط زیست 1390

   

   ملاحظات زیست محیطی در انتخاب دمولسیفایر در نمکزدایی نفت خام پنجمین همایش مهندسی محیط زیست 1390

   

  امولسیفایرها در فرآیند پلیمریزاسیون،دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده 1389 

   

  ایمنی در واحد اتوکسیبلاسیون،دمین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده 1389

   

  توليد بيوپليمر(پلي هيدروکسي بوتيرات)از گاز طبيعي، دومين همايش ملي گاز طبيعي، تهران،25-26 خرداد 1387 .

   

  روش توليد نانو بيو پيگمنت بوسيله اکسيداسيون بيوشيميايي ، همایش سراسری دانشجوئی فناوری نانو دانشگاه شیراز، 

   

  روشهاي اقتصادي توليد بيوسورفکتانها و كاربردهاي آن،همايش علوم و تكنولوژي مواد فعال سطحي و شوينده ها،دانشگاه صنعتي شريف،4-5 بهمن 86.

   

  بررسي روشهاي توليد استرهاي اسيد چرب پلي اتيلن گليكول و تهيه پلي اتيلن گليكول دي استئارات،يازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي،دانشگاه تربيت مدرس 7-9 آذر 85 .

   

  ارزيابي ايمني در واحدهاي پيشتاز،اولين همابش ملي مهندسي ايمني و مديريت HSE،9-11 اسفتد 1384 دانشگاه صنعتي شريف.

   

  اتوكسبلاسيون و كاربرد آن در صنابع شوينده،يازدهمين همايش بين المللي صنايع شوبنده بهداشتي آرايشي و عطريات،تهران بهمن 84.

   

  فرآيند هاي توليد منوگليسريد، يازدهمين همايش بين المللي صنايع شوبنده بهداشتي آرايشي و عطريات،تهران بهمن 84.

   

  آلكيل بنزن خطي(LAB)در فرمولاسيون شوينده ها،اولين همايش ملي شناخت مواد فعال سطحي بر پايه آلكيل بنزن خطي ،شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران ،اصفهان،آذر 84.

   

  كاربرد بيوسنسور ها در بررسي ميزان آلكيل بنزن خطي در محيط زيست ، اولين همايش ملي شناخت مواد فعال سطحي بر پايه آلكيل بنزن خطي ،شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران ،اصفهان،آذر 84.

   

  جايگزينی فرآيند بيوکاتاليستی توليد مونوگليسيريدهای صنعتی با خلوص بالا، سمينار ملی بيوتکنولوژی ، کرمان ،مرداد 84 .

   

  تری کلروسيانوريک اسيد (TCCA) در فرمولاسيون شوينده ها – مجله انجمن صنايع بهداشتی.

   

  تترااستيل اتيلن دی آمين (TAED) در فرمولاسيون شوينده ها ، نهمين همايش بين المللی صنايع بهداشتی و آرايشی مهرماه 82، تهران.

   

  مروری برروشهای توليد صابون، نهمين همايش بين المللی صنايع بهداشتی و آرايشی مهر ماه 82.

   

  رنگينه های مورد مصرف در فرآورده های نفتی _ اولين سمينار تخصصی رنگ و محيط زيست بهمن ماه 80 تهران.

   

  مواد رنگزای آرايشی و بهداشتی اولين سمينار رنگ ، پژوهشکده صنايع رنگ، ارديبهشت 80، تهران.

   

  کنترل کيفيت اسانسها در صنايع شوينده، هفتمين همايش بين المللی صنايع بهداشتی و آرايشی مهر 1380، تهران.

   

  بررسی اثرات ساختار شيميايی بر خواص اسانسهای صابون ;چهارمين همايش بين المللی صنايع بهداشتی و آرايشی مهر 1377، تهران.

   

  مفاهيم جديد کنترل کيفيت در صنايع شوينده ، بهداشتی و آرايشی چهارمين همايش بين المللی بهداشتی و آرايشی 23-21 مهرماه 1377

   

   

   

   

  Pin It

  Saeed Iranpour


  به سایت سعید ایران پور خوش آمدید   شیمی و علوم وابسته


  شیمی آلی

  شیمی معدنی

  شیمی تجزیه

  شیمی فیزیک

  شیمی پلیمر

  .....سایر گرایش های شیمی.....


   


  ثبت اختراع- پتنت


  پتنت چیست؟

  جستجوی اختراعات داخلی

  جستجوی پتنت

  سایر موضوعات مرتبط..........


   

  only search www.iranpour.ir

   


  سعید ایران پور


  طرجهای تحقیقاتی سعید ایران پور

  مقالات سعید ایرانپور

  اختراعات ثبت شده

  توانمندی ها

  تماس با سعید ایرانپور