بنام خداوند بخشنده مهربان 


  شیمی فیزیک 

  physical chemistry


  شیمی فیزیک شاخه ای از شیمی است که به مطالعه خواص فیزیکی و رفتار ماده و همچنین تغییرات انرژی که در طی واکنش های شیمیایی رخ می دهد می پردازد. اصول و مفاهیم فیزیک و شیمی را برای درک و توضیح رفتار اتم ها، مولکول ها و جامدات ترکیب می کند.

  یکی از محورهای اصلی شیمی فیزیک ترمودینامیک است که مطالعه انرژی و تبدیلات آن است. ترمودینامیک به ما کمک می کند تا بفهمیم انرژی چگونه منتقل می شود و چگونه بر رفتار ماده تأثیر می گذارد. چارچوبی برای درک واکنش های شیمیایی و شرایطی که تحت آن رخ می دهند فراهم می کند. با مطالعه ترمودینامیک، شیمی‌دانان فیزیک می‌توانند امکان‌پذیری و خودانگیختگی واکنش‌ها را تعیین کنند و همچنین جهت پیش‌بینی آن‌ها را پیش‌بینی کنند.

  یکی دیگر از حوزه های مهم شیمی فیزیک، مکانیک کوانتومی است که مطالعه رفتار ماده در سطح اتمی و زیر اتمی است. مکانیک کوانتومی به ما کمک می کند تا ساختار الکترونیکی اتم ها و مولکول ها و همچنین خواص طیف سنجی آنها را درک کنیم. این یک چارچوب ریاضی برای توصیف رفتار ذرات در سطح کوانتومی ارائه می دهد و در زمینه هایی مانند دینامیک مولکولی و شیمی محاسباتی کاربرد دارد.

  شیمی فیزیک دانان  همچنین سینتیک را مطالعه می کنند که به مطالعه سرعت واکنش های شیمیایی و عوامل مؤثر بر آنها می پردازد. با درک عوامل موثر بر سرعت واکنش، شیمی دانان فیزیک می توانند کاتالیزور طراحی کنند و شرایط واکنش را برای افزایش سرعت واکنش بهینه کنند. سینتیک همچنین به ما امکان می دهد مکانیسم های واکنش را مطالعه کنیم و بفهمیم که واکنش ها در سطح مولکولی چگونه پیش می روند.

  علاوه بر این حوزه های اصلی، شیمی فیزیک موضوعات دیگری مانند الکتروشیمی، علوم سطوح و مکانیک آماری را نیز در بر می گیرد. الکتروشیمی با مطالعه واکنش‌های شیمیایی که شامل انتقال الکترون‌ها هستند، مانند واکنش‌های ردوکس و آبکاری می‌پردازد. علم سطح بر درک خواص و رفتار سطوح از جمله جذب و کاتالیز تمرکز دارد. مکانیک آماری از روش های آماری برای توصیف رفتار تعداد زیادی ذرات مانند گازها یا جامدات استفاده می کند.

  شیمی فیزیک نقش مهمی در بسیاری از زمینه های علم و فناوری ایفا می کند. برای درک و پیش‌بینی رفتار مواد، طراحی داروهای جدید، توسعه منابع جدید انرژی و بهینه‌سازی فرآیندهای صنعتی ضروری است. شیمی دانان فیزیک در طیف گسترده ای از زمینه ها، از جمله دانشگاه، صنعت، و آزمایشگاه های دولتی کار می کنند.

  در نتیجه، شیمی فیزیک شاخه ای جذاب از شیمی است که اصول فیزیک و شیمی را برای درک و توضیح رفتار ماده ترکیب می کند. حوزه هایی مانند ترمودینامیک، مکانیک کوانتومی، سینتیک، الکتروشیمی، علوم سطوح و مکانیک آماری را در بر می گیرد. شیمی فیزیک نقش مهمی در بسیاری از پیشرفت های علمی و فناوری ایفا می کند و کاربردهای عملی در زمینه های مختلف دارد.   


  شیمی فیزیک

  Physical chemistry


   بانکهای شیمی فیزیک


  1. National Institute of Standards and Technology WebBook
  webbook.nist.gov  2. Fundamental Physical Constants from NIST
  physics.nist.gov/cuu/Constants  3. The Radiation Chemistry Data Center of the Notre Dame Radiat...
  allen.rad.nd.edu  4. NIST Physical Reference Data
  physics.nist.gov/PhysRefData/contents.html  5. JPL Molecular Spectroscopy  6. Dielectric Constant Reference Guide
  www.asiinstr.com/technical/Dielectric%20Constants.htm  7. Bulk Density Chart
  www.asiinstr.com/technical/Material_Bulk_Density_Chart_...  8. Surface Tension Dat

  www.surface-tension.de  9. GRI-Mech
  www.me.berkeley.edu/gri_mech/data/rxns_static.html  10. Naval Research Laboratory Electronic Structure Calculations...

  cst-www.nrl.navy.mil/database.html


  11. University of Alberta
  www.chem.ualberta.ca/courses/plambeck/p101.new/p0040x.h...


  12. EMSL Gaussian Basis Sets
  www.emsl.pnl.gov/forms/basisform.html


  13. Quantum Chemistry Literature DataBase
  qcldb2.ims.ac.jp


  14. Quest Consultants
  www.questconsult.com/~jrm/thermot.html


  Saeed Iranpour


  به سایت سعید ایران پور خوش آمدید   شیمی و علوم وابسته


  شیمی آلی

  شیمی معدنی

  شیمی تجزیه

  شیمی فیزیک

  شیمی پلیمر

  .....سایر گرایش های شیمی.....


   


  ثبت اختراع- پتنت


  پتنت چیست؟

  جستجوی اختراعات داخلی

  جستجوی پتنت

  سایر موضوعات مرتبط..........


   

  only search www.iranpour.ir

   


  سعید ایران پور


  طرجهای تحقیقاتی سعید ایران پور

  مقالات سعید ایرانپور

  اختراعات ثبت شده

  توانمندی ها

  تماس با سعید ایرانپور