فعاليتهای پژوهشی سعيد ايرانپور

طرحهای تحقیقاتی

مقالات

توانمندیها

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

آموزش

آموزش شیمی و علوم وابسته

آموزش کامپیوتر

آموزش اینترنت

معرفی و آموزش نرم افزار

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط     

only search www.iranpour.ir
کامپيوتر و نرم افزار

ترفندهای جستجو در اینترنت

معرفی و دانلود نرم افزارهای عمومی

معرفی و دانلود نرم افزارهای تخصصی

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط        

ورود اعضاء
معرفی سایتهای علمی

سایت جستجوی مقاله و کتاب

...با قابلیت اشتراک گذاری

http://www.scribd.com

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

مشاهده بهترسایت

برای مشاهده بهتر صفحات سایت مرورگرهای زیر پیشنهاد میگردد
Google Chrome گوگل کروم
 Mozilla Firefox فایرفاکس 


 

نظر سنجی
کدام قسمت ازسایت را بیشتر میپسندید؟
 


ایمنی در واحدهای اتوکسیلاسیون

 

عنوان مقاله : ايمني در واحدهای اتوکسيلاسيون 

 

 محل ارائه: دومين همايش  علوم و فناوري   مواد سطحي و صنايع شوينده    (SDTC-2010)

   

 

چکیده مقاله: يکی از فرآيندهای مهم در  صنايع شيميايی فرآيند اتوکسيلاسيون است. درفرآيند اتوکسيلاسيون مواد طبيعی يا سنتزی براثر   واکنش با اتيلن اکسايد ماده جديد با قابليت نو را عرضه مي نمايد.امروزه واحدهای اتوکسيلاسيون قسمتی از توليدات خود را به تهيه مواد فعال سطحی و امولسيفايرها اختصاص داده اند. فرآيند اتوکسيلاسيون باتوجه به بکارگيری گاز اتيلن اکسايد که ترکيبی ناپايدار و واکنش پذير است نياز به تدابير ايمنی ويژه ای دارد. اين فرآيند درصورت عدم رعايت موازين ايمنی      مي تواند به فرآيندی مخاطره آميز و حادثه ساز تبديل   گردد.  به همين منظور لازم است ضمن رعايت نکات ايمنی شخصی و عمومی معمول در واحدهای اتوکسيلاسيون نسبت به رعايت مواد ايمنی در شرايط خاص نيز توجه گردد. در اين مقاله پس از بررسی کلی فرآيند اتوکسيلاسيون به مسائل ايمنی اين فرآيند پرداخته، با ذکر نمونه هايی از حوادث فرآيندی بوجود آمده در واحدهای توليدی ، ضمن ارائه اطلاعات از خطرات، نسبت به پيشگيری و توجه به مسائل احتمالی آگاهی لازم داده می شود.  در پايان به بحث و نتيجه گيری خواهيم پرداخت.

 

 

 

کلمات کلیدی: اتوکسيلاسيون،اتيلن اکسايد، ايمنی

 

 


 

Safety in ethoxylation manufactures

 

  

Abstract

 

One of the important processes in the chemical industry is ethoxylation. is an industrial process in which ethylene oxide is added to  natural or synthetic materials to give them surfactant properties. A number of surfactants and emulsifiers in ethoxilation units are produced. Regarding the use of Ethylene Oxide, this is a combination of unstable and reactive, ethoxylation process need special safeguards.  Not following this process if safety standards can be risky process and becomes the incident mechanism. Therefore it is necessary also observe personal safety tips and common public Ethoxylation units to observe safety materials in certain circumstances also be considering. This paper reviews the overall Ethoxylation process safety, mentioned examples of accidents occurred in process production units, while the dangers of providing information, prevention and attention to issues likely to be given the necessary information. Finally, we'll Conclusion.

 

Keywords: Safety, Ethoxylation, Ethylene Oxide, surfactant.

 

 
هر روز با آیه ای از قرآن مجید
علوم و تکنولوژی پليمر

اصول پلیمر

سنتز پلیمر

تکنولوژی پلیمر

دانلود کتب پليمر 

کامپوزیتهای پلیمری

  .....مشاهده همه موضوعات مرتبط

سورفکتانت يا مواد فعال سطحی

تعریف سورفکتانت

طبقه بندی سورفکتانت

امولسیون و پایداری آن

امولسیفایر ها

بیوسورفکتانت

کاربردهای سورفکتانت

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

فتاوری نانو يا نانو تکنولوژی
به یاد دایی حسن

شهید حسن حسنان

صندوق پست الکترونیکی

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ورود به پست الکترونیکی