بنام خداوند بخشنده مهربان 


  گروههای عاملی گوگرد دار و عدد اکسایش آنها


   گروه های عاملی گوگرددار  نقش مهمی در شیمی آلی و بیوشیمی ایفا می کنند و درک ساختار مولکولی و اعداد اکسیداسیون آنها برای مطالعه واکنش پذیری و خواص آنها بسیار مهم است.

  در اینجا لیستی از 14 گروه عاملی حاوی گوگرد به همراه فرمول مولکولی و اعداد اکسیداسیون آنها آمده است:

   

  نام لاتین

  فرمول

  عدد اکسیداسیون

  نام فارسی

  1. Sulfide:

  R-S-R'

  -2

  سولفید

  2. Sulfoxide:

  R-S(=O)-R'

  +2

  سولفوکسید

  3. Sulfone:

  R-S(=O)-R'

  +4

  سولفون

  4. Thioketone:

  R-C(=S)-R'

  0

  تیوکتون

  5. Thiol:

  R-SH

  -1

  تیول

  6. Sulfonium:

  R-S+(R')R''R'''

  +2

  سولفونیوم

  7. Sulfonate:

  R-S(=O)2-O-

  +4

  سولفونات

  8. Sulfinic acid:

  R-S(=O)H

  +2

  اسید سولفینیک

  9. Sulfonic acid:

  S(=O)2OH R-

  +4

  اسید سولفونیک

  10. Thioether:

  R-S-R'

  0

  تیو اتر

  11. Thiocyanate:

  R-S-C≡N

  -1

  تیوسیانات

  12. Thionoester:

  R-C(=S)-O-R'

  0

  تیونواستر

  13. Thiocarboxylic acid:

  R-C(=O)S-H

  0

  اسید تیوکربوکسیلیک

  14. Thiocarbonate:

  R-O-C(=S)-O-R'

  +2

  تیو کربنات

  Pin It

  Saeed Iranpour


  به سایت سعید ایران پور خوش آمدید   شیمی و علوم وابسته


  شیمی آلی

  شیمی معدنی

  شیمی تجزیه

  شیمی فیزیک

  شیمی پلیمر

  .....سایر گرایش های شیمی.....


   


  ثبت اختراع- پتنت


  پتنت چیست؟

  جستجوی اختراعات داخلی

  جستجوی پتنت

  سایر موضوعات مرتبط..........


   

  only search www.iranpour.ir

   


  سعید ایران پور


  طرجهای تحقیقاتی سعید ایران پور

  مقالات سعید ایرانپور

  اختراعات ثبت شده

  توانمندی ها

  تماس با سعید ایرانپور