فعاليتهای پژوهشی سعيد ايرانپور

طرحهای تحقیقاتی

مقالات

توانمندیها

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

آموزش

آموزش شیمی و علوم وابسته

آموزش کامپیوتر

آموزش اینترنت

معرفی و آموزش نرم افزار

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط     

only search www.iranpour.ir
کامپيوتر و نرم افزار

ترفندهای جستجو در اینترنت

معرفی و دانلود نرم افزارهای عمومی

معرفی و دانلود نرم افزارهای تخصصی

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط        

ورود اعضاء
معرفی سایتهای علمی

سایت جستجوی مقاله و کتاب

...با قابلیت اشتراک گذاری

http://www.scribd.com

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

مشاهده بهترسایت

برای مشاهده بهتر صفحات سایت مرورگرهای زیر پیشنهاد میگردد
Google Chrome گوگل کروم
 Mozilla Firefox فایرفاکس 


 

نظر سنجی
کدام قسمت ازسایت را بیشتر میپسندید؟
 

کاتاليست


انجمنهاي مرتبط با کاتاليست


1. Catalysis Society of Japan
www.shokubai.org


2. The North American Catalysis Society (NACS)
www.nacatsoc.org

3. The International Natural Zeolite Association
icnz.lanl.gov

4. British Zeolite Association
www.bza.org

5. International Zeolite Association
www.iza-online.org

6. The Catalysis Club of Philadelphia
catalysisclubphilly.org

7. Italian Zeolite Association
www.aiz.unisa.it

8. Catalysis Club of Chicago
www.cmt.anl.gov/CCC

9. Federation of European Zeolite Associations (FEZA)
www.feza.enscm.fr

10. Catalysis Section of the Royal Dutch Chemical Society
 

www.kncv.nl/katalyse

11. Catalysis Society of Metropolitan New York
nycsweb.redlich.net

12. Czech Zeolite Group
www.jh-inst.cas.cz/~catsymp/czg.htm

13. European Federation of Catalyst Societies (EFCATS)
www.efcats.org

14. International Association of Catalysis Societies
www.iacs-icc.org

15. International Mesostructured Materials Association (IMMA)
www.imma.ca

16. The Nordic Catalysis Society
www.nordic-catalysis.org

17. Organic Reactions Catalysis Society
www.orcs.org

18. Pittsburgh-Cleveland Catalysis Society
www.pitt.edu/~gveser/pccs

19. Brazilian Catalysis Society
www.sbcat.org/index-eng.htm

 


مراکز تحقيقاتي کاتاليست در دنيا


 

1. Boreskov Institute of Catalysis
www.catalysis.ru

2. Bell Group
www.cchem.berkeley.edu/atbgrp


3. Northwestern University Institute for Environmental Catalysi...
www.iec.northwestern.edu


4. Amiridis Group
www.che.sc.edu/faculty/amiridis/catalysis


5. Thomson Group
atom.ecn.purdue.edu/~thomsonk


شيمي و علوم وابسته Chemistry & Relative Science


title Filter     تعداد نمايش 
# عنوان مطلب بازديدها
 
هر روز با آیه ای از قرآن مجید
علوم و تکنولوژی پليمر

اصول پلیمر

سنتز پلیمر

تکنولوژی پلیمر

دانلود کتب پليمر 

کامپوزیتهای پلیمری

  .....مشاهده همه موضوعات مرتبط

سورفکتانت يا مواد فعال سطحی

تعریف سورفکتانت

طبقه بندی سورفکتانت

امولسیون و پایداری آن

امولسیفایر ها

بیوسورفکتانت

کاربردهای سورفکتانت

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

فتاوری نانو يا نانو تکنولوژی
به یاد دایی حسن

شهید حسن حسنان

صندوق پست الکترونیکی

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ورود به پست الکترونیکی