فعاليتهای پژوهشی سعيد ايرانپور

طرحهای تحقیقاتی

مقالات

توانمندیها

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

آموزش

آموزش شیمی و علوم وابسته

آموزش کامپیوتر

آموزش اینترنت

معرفی و آموزش نرم افزار

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط     

only search www.iranpour.ir
کامپيوتر و نرم افزار

ترفندهای جستجو در اینترنت

معرفی و دانلود نرم افزارهای عمومی

معرفی و دانلود نرم افزارهای تخصصی

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط        

ورود اعضاء
معرفی سایتهای علمی

سایت جستجوی مقاله و کتاب

...با قابلیت اشتراک گذاری

http://www.scribd.com

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

مشاهده بهترسایت

برای مشاهده بهتر صفحات سایت مرورگرهای زیر پیشنهاد میگردد
Google Chrome گوگل کروم
 Mozilla Firefox فایرفاکس 


 

نظر سنجی
کدام قسمت ازسایت را بیشتر میپسندید؟
 

شیمی فیزیک  

  

بانکهای شیمی فیزیک

1. National Institute of Standards and Technology WebBook
webbook.nist.gov

2. Fundamental Physical Constants from NIST
physics.nist.gov/cuu/Constants

3. The Radiation Chemistry Data Center of the Notre Dame Radiat...
allen.rad.nd.edu

4. NIST Physical Reference Data
physics.nist.gov/PhysRefData/contents.html

5. JPL Molecular Spectroscopy


6. Dielectric Constant Reference Guide
www.asiinstr.com/technical/Dielectric%20Constants.htm

7. Bulk Density Chart
www.asiinstr.com/technical/Material_Bulk_Density_Chart_...

8. Surface Tension Data

www.surface-tension.de
9. GRI-Mech
www.me.berkeley.edu/gri_mech/data/rxns_static.html

10. Naval Research Laboratory Electronic Structure Calculations...
cst-www.nrl.navy.mil/database.html
11. University of Alberta
www.chem.ualberta.ca/courses/plambeck/p101.new/p0040x.h...

12. EMSL Gaussian Basis Sets
www.emsl.pnl.gov/forms/basisform.html

13. Quantum Chemistry Literature DataBase
qcldb2.ims.ac.jp

14. Quest Consultants
www.questconsult.com/~jrm/thermot.html

شيمي و علوم وابسته Chemistry & Relative Science 

title Filter     تعداد نمايش 
# عنوان مطلب بازديدها
 
هر روز با آیه ای از قرآن مجید
علوم و تکنولوژی پليمر

اصول پلیمر

سنتز پلیمر

تکنولوژی پلیمر

دانلود کتب پليمر 

کامپوزیتهای پلیمری

  .....مشاهده همه موضوعات مرتبط

سورفکتانت يا مواد فعال سطحی

تعریف سورفکتانت

طبقه بندی سورفکتانت

امولسیون و پایداری آن

امولسیفایر ها

بیوسورفکتانت

کاربردهای سورفکتانت

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

فتاوری نانو يا نانو تکنولوژی
به یاد دایی حسن

شهید حسن حسنان

صندوق پست الکترونیکی

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ورود به پست الکترونیکی