فعاليتهای پژوهشی سعيد ايرانپور

طرحهای تحقیقاتی

مقالات

توانمندیها

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

آموزش

آموزش شیمی و علوم وابسته

آموزش کامپیوتر

آموزش اینترنت

معرفی و آموزش نرم افزار

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط     

only search www.iranpour.ir
کامپيوتر و نرم افزار

ترفندهای جستجو در اینترنت

معرفی و دانلود نرم افزارهای عمومی

معرفی و دانلود نرم افزارهای تخصصی

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط        

ورود اعضاء
معرفی سایتهای علمی

سایت جستجوی مقاله و کتاب

...با قابلیت اشتراک گذاری

http://www.scribd.com

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

مشاهده بهترسایت

برای مشاهده بهتر صفحات سایت مرورگرهای زیر پیشنهاد میگردد
Google Chrome گوگل کروم
 Mozilla Firefox فایرفاکس 


 

نظر سنجی
کدام قسمت ازسایت را بیشتر میپسندید؟
 

 

 


 

ملاحظات زیست محیطی در انتخاب دمولسیفایر در نمکزدایی نفت خام

 

پنجمین همابش ملی مهندسی محیط زیست –دانشگاه تهران 1390 

نفت خام استخراج شده از چاه به همراه خود مقداری آب، گل و لای ، زنگ آهن، نمکهای قلیایی، شن و ماسه و...را حمل می کند. بخش اعظمی از این آب نمک با نفت خام تشکیل امولسیون پایداری را می دهد. عدم جداسازی مناسب آب نمک از نفت، باعث کاهش کیفیت نفت خام تولیدی نسبت به استانداردهای بین المللی گردیده، همچنین منجر به وارد شدن صدمات جدی به تاسیسات فراورش و انتقال نفت خام می گردد  . در حال حاضر برای شکستن امولسیون بین نفت خام و آب نمک و جداسازی آب نمک از آن، از تلفیق چند روش در کنار هم استفاده می شود  . یکی از اصلی ترین مراحل در این عملیات، استفاده از مواد شیمیایی تعلیق شکن(دمولسیفایر) می باشد. این مواد بایستی متناسب با شرایط مختلف هر نوع نفت خام، بهترین عملکرد را در شکستن امولسیون موجود در نفت خام داشته باشند. با توجه به حجم بالای تولید نفت خام و آب نمک جدا شده از آن پس از فرایند نمکزدایی، عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی در بکارگیری دمولسیفایرهای مناسب باعث ایجاد مشکلات و آلودگیهای شدید زیست محیطی گردیده است. در این مقاله پس از بیان ملاحظات زیست محیطی در انتخاب دمولسیفایر مناسب نظیر تجزیه پذیری جزء فعال، انتخاب حلال و فرمولاسیون مناسب با حداقل اثرات زیست محیطی با معرفی چند دمولسیفایر مناسب، مقایسه ای از این ترکیبات با نمونه های تجاری و وارداتی موجود انجام داده و اثرات زیست محیطی نمونه های تجاری با نمونه های معرفی شده مقایسه گردیده و در نهایت بحث و نتیجه گیری خواهد شد.

كلمات كليدي

دمولسیفایر، تعلیق شکن، نمکزدایی، محیط زیست


دانلود متن کامل مقاله


 
هر روز با آیه ای از قرآن مجید
علوم و تکنولوژی پليمر

اصول پلیمر

سنتز پلیمر

تکنولوژی پلیمر

دانلود کتب پليمر 

کامپوزیتهای پلیمری

  .....مشاهده همه موضوعات مرتبط

سورفکتانت يا مواد فعال سطحی

تعریف سورفکتانت

طبقه بندی سورفکتانت

امولسیون و پایداری آن

امولسیفایر ها

بیوسورفکتانت

کاربردهای سورفکتانت

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

فتاوری نانو يا نانو تکنولوژی
به یاد دایی حسن

شهید حسن حسنان

صندوق پست الکترونیکی

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ورود به پست الکترونیکی