فعاليتهای پژوهشی سعيد ايرانپور

طرحهای تحقیقاتی

مقالات

توانمندیها

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

آموزش

آموزش شیمی و علوم وابسته

آموزش کامپیوتر

آموزش اینترنت

معرفی و آموزش نرم افزار

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط     

only search www.iranpour.ir
کامپيوتر و نرم افزار

ترفندهای جستجو در اینترنت

معرفی و دانلود نرم افزارهای عمومی

معرفی و دانلود نرم افزارهای تخصصی

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط        

ورود اعضاء
معرفی سایتهای علمی

سایت جستجوی مقاله و کتاب

...با قابلیت اشتراک گذاری

http://www.scribd.com

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

مشاهده بهترسایت

برای مشاهده بهتر صفحات سایت مرورگرهای زیر پیشنهاد میگردد
Google Chrome گوگل کروم
 Mozilla Firefox فایرفاکس 


 

نظر سنجی
کدام قسمت ازسایت را بیشتر میپسندید؟
 
فعالیتهای پژوهشی سعيد ايرانپور - مقالات سعید ایرانپور

 
عنوان مقاله : جايگزينی فرآيند بيوکاتاليستی توليد مونوگليسيريدهای صنعتی با خلوص بالا
محل ارائه: ، سمينار ملی بيوتکنولوژی ، کرمان ،مرداد 84 .

چکیده مقاله :

مونوگليسيريدها از جمله ترکيبات استر اسيدچرب بوده که در صنايع دارويی ، غذايی، بهداشتی و شوينده کاربرد وسيعی دارند. در اين مقاله روشهای معمول توليد اين مواد در بخش صنعت، معرفی شده و با تاکيد بر روش آنزيمی که ازبيوکاتاليست ليپاز در دمای مناسب استفاده شده ، مزايای روش اخير در مقايسه با ساير روشهای شيميايی ذکر شده است.انجام واکنش انتخابی، عدم وجود ترکيبات نامطلوب ، دمای مناسب واکنش، زمان کوتاه فرآيند، هزينة پايينتر، رنگ و بوی مطلوب و خلوص بيشتر محصول و سازگاری آن با محيط زيست، پاره ای از مزايای روش ذکر شده می باشد که در جهت حرکت به سمت «فرآيندهای سبز» قرار خواهد داشت .

کلمات کلیدی: : بيوکاتاليست، مونوگليسيريد، فرآيند

 


 

دانلود فایل  مقاله فرمت PDF


دانلود فایل مقاله به صورت فشرده


دانلود فایل مقاله از سایت

www.sid.ir

 


 

 
هر روز با آیه ای از قرآن مجید
علوم و تکنولوژی پليمر

اصول پلیمر

سنتز پلیمر

تکنولوژی پلیمر

دانلود کتب پليمر 

کامپوزیتهای پلیمری

  .....مشاهده همه موضوعات مرتبط

سورفکتانت يا مواد فعال سطحی

تعریف سورفکتانت

طبقه بندی سورفکتانت

امولسیون و پایداری آن

امولسیفایر ها

بیوسورفکتانت

کاربردهای سورفکتانت

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

فتاوری نانو يا نانو تکنولوژی
به یاد دایی حسن

شهید حسن حسنان

صندوق پست الکترونیکی

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ورود به پست الکترونیکی