فعاليتهای پژوهشی سعيد ايرانپور

طرحهای تحقیقاتی

مقالات

توانمندیها

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

آموزش

آموزش شیمی و علوم وابسته

آموزش کامپیوتر

آموزش اینترنت

معرفی و آموزش نرم افزار

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط     

only search www.iranpour.ir
کامپيوتر و نرم افزار

ترفندهای جستجو در اینترنت

معرفی و دانلود نرم افزارهای عمومی

معرفی و دانلود نرم افزارهای تخصصی

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط        

ورود اعضاء
معرفی سایتهای علمی

سایت جستجوی مقاله و کتاب

...با قابلیت اشتراک گذاری

http://www.scribd.com

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

مشاهده بهترسایت

برای مشاهده بهتر صفحات سایت مرورگرهای زیر پیشنهاد میگردد
Google Chrome گوگل کروم
 Mozilla Firefox فایرفاکس 


 

نظر سنجی
کدام قسمت ازسایت را بیشتر میپسندید؟
 

 

 

با توجه به گستردگي شيمي امروزه سايتهاي مختلفي در زمينه هاي مختلف علم شيمي ايجاد شده است در اين قسمت  معرفي برخي از اين سايتها با تقسيم بندي موضوعي صورت گرفته است.

Academic Departments

دپارتمانهاي دانشگاهي

Analytical

شيمي تجزيه

Associations

Catalysis

کاتاليست

Chemical Databases

بانکهاي اطلاعاتي شيمي

Chemistry Safety

ايمني

Chemists

شميستها

Clinical and Medicinal Chemistry

 

Computational

 

Conferences

سمينارها

Directories

 

Education

آموزش

Electrochemistry

الکتروشيمي

 

 Employment

استخدام

 

Environmental Chemistry

 شيمي محيط زيست

History

 تاريخچه

 

Inorganic

شيمي معدني

 

Nobel Prize in Chemistry 

 جايزه نوبل در شيمي

 

Nuclear Magnetic Resonance

رزنانس مغناطيسي هسته

Organic

 شيمي آلي

Periodic Table

جدول تناوبي

Physical Chemistry

شيمي فيزيک

Products and Services

خدمات

Publications

انتشارات

Research Groups

 گروههاي تحقيقاتي

Software

نرم افزار

 

 

 

 
هر روز با آیه ای از قرآن مجید
علوم و تکنولوژی پليمر

اصول پلیمر

سنتز پلیمر

تکنولوژی پلیمر

دانلود کتب پليمر 

کامپوزیتهای پلیمری

  .....مشاهده همه موضوعات مرتبط

سورفکتانت يا مواد فعال سطحی

تعریف سورفکتانت

طبقه بندی سورفکتانت

امولسیون و پایداری آن

امولسیفایر ها

بیوسورفکتانت

کاربردهای سورفکتانت

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

فتاوری نانو يا نانو تکنولوژی
به یاد دایی حسن

شهید حسن حسنان

صندوق پست الکترونیکی

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ورود به پست الکترونیکی