فعاليتهای پژوهشی سعيد ايرانپور

طرحهای تحقیقاتی

مقالات

توانمندیها

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

آموزش

آموزش شیمی و علوم وابسته

آموزش کامپیوتر

آموزش اینترنت

معرفی و آموزش نرم افزار

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط     

only search www.iranpour.ir
کامپيوتر و نرم افزار

ترفندهای جستجو در اینترنت

معرفی و دانلود نرم افزارهای عمومی

معرفی و دانلود نرم افزارهای تخصصی

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط        

ورود اعضاء
معرفی سایتهای علمی

سایت جستجوی مقاله و کتاب

...با قابلیت اشتراک گذاری

http://www.scribd.com

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

مشاهده بهترسایت

برای مشاهده بهتر صفحات سایت مرورگرهای زیر پیشنهاد میگردد
Google Chrome گوگل کروم
 Mozilla Firefox فایرفاکس 


 

نظر سنجی
کدام قسمت ازسایت را بیشتر میپسندید؟
 

 


نام های قدیمی تعدادى از ترکیبهاى شيميايى معروفنیتریک اسید=جوهر شوره

سولفوریک اسید=جوهر گوگرد، روغن زاج

هيدروکلریک اسید=جوهر نمک

استیک اسید= جوهر سرکه

فرمیک اسید=جوهر مورچه

بنزوئیک اسید= جوهر حسن لبه

کلسیم اکسید=آهک زنده

کلسیم هیدرواکسید=آب آهک-شیر آهک

کلسیم سولفات متبلور= سنگ گچ، ژیپس

کلسیم کربنات=گل سفید، سنگ آهک

منیزیم هیدرواکسید=شیرمنیزی

منیزیم سولفات متبلور=نمک اپسوم

منیزیم سیلیکات=پنبه کوهی

آلومینیم پتاسیم سولفات متبلور= زاج سفید

آلومینیم پتاسیم سیلیکات متبلور= پنبه نسوز

آهن (II) سولفات متبلور= زاج سبز

آمونیم کلرید= نشادر

روی اکسید=سفید آب روی

روی سولفات= نمک روی

روی سولفید=بلاند

مس (II) سولفات متبلور=کات کبود

سدیم هیدرو اکسید= سود سوزآور

سدیم کربنات= نمك قلیا

سدیم برات=بوراکس

سدیم کلرید= نمک طعام

سدیم نیترات=شوره خاک

سدیم سولفات متبلور=نمک گوبر

سدیم تیوسولفات=داروی ثبوت

سدیم آلومینیم فلئورید=کریولیت

دی نیتروژن اکسید=گاز خنده

جیوه=سیم آب

جیوه(II)کلرید=سوبلیمه

سرب استات= شکر سرب

سرب تترا اکسید= سرب سرخ

سرب کربنات بازی= سرب سفید

سرب منواکسید= لیتارژ، مردار سنگ

پتاسیم نیترات= شوره قلمی

پتاسیم کربنات= پتاس

پتاسیم هیدرواکسید= پتاس سوزآور

گرافیت=سرب سیاه

نقره نیترات= سنگ جهنم

مخلوط کربن منواکسید و هیدروژن= گاز آب

مخلوط سدیم بیکربنات و سیتریک اسید= نمک میوه

باریم هیدرواکسید= آب باریت

 

 

 
هر روز با آیه ای از قرآن مجید
علوم و تکنولوژی پليمر

اصول پلیمر

سنتز پلیمر

تکنولوژی پلیمر

دانلود کتب پليمر 

کامپوزیتهای پلیمری

  .....مشاهده همه موضوعات مرتبط

سورفکتانت يا مواد فعال سطحی

تعریف سورفکتانت

طبقه بندی سورفکتانت

امولسیون و پایداری آن

امولسیفایر ها

بیوسورفکتانت

کاربردهای سورفکتانت

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

فتاوری نانو يا نانو تکنولوژی
به یاد دایی حسن

شهید حسن حسنان

صندوق پست الکترونیکی

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ورود به پست الکترونیکی