فعاليتهای پژوهشی سعيد ايرانپور

طرحهای تحقیقاتی

مقالات

توانمندیها

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

آموزش

آموزش شیمی و علوم وابسته

آموزش کامپیوتر

آموزش اینترنت

معرفی و آموزش نرم افزار

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط     

only search www.iranpour.ir
کامپيوتر و نرم افزار

ترفندهای جستجو در اینترنت

معرفی و دانلود نرم افزارهای عمومی

معرفی و دانلود نرم افزارهای تخصصی

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط        

ورود اعضاء
معرفی سایتهای علمی

سایت جستجوی مقاله و کتاب

...با قابلیت اشتراک گذاری

http://www.scribd.com

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

مشاهده بهترسایت

برای مشاهده بهتر صفحات سایت مرورگرهای زیر پیشنهاد میگردد
Google Chrome گوگل کروم
 Mozilla Firefox فایرفاکس 


 

نظر سنجی
کدام قسمت ازسایت را بیشتر میپسندید؟
 


سورفکتانتهای پلیمری، گذشته،حال، آینده

 


 سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده،19-20 مهر ماه ، 1391،   دانشگاه صنعتی شریف

 


 

چکیده:

مواد فعال سطحی را میتوان بر اساس ساختار و روش تولید به انواع سورفکتانتهای زیستی (بیوسورفکتانت) ،سورفکتانت با ابعاد نانو (نانوسورفکتانت) و سورفکتانتهای پلیمری تقسیم بندی نمود. از گروهای فوق سورفکتانتهای پلیمری جهت پایداری کلوئید ها، امولسیونها و میکرو امولسیونها، مواد تعلیق شکن و همچنین فعالیتهای تحقیقاتی به کار میروند.

در سالهای اخیر توجه قابل ملاحظه‌ای به مواد فعال سطحی پلیمری معطوف شده است.امروزه سورفکتانتهای پلیمری جهت رسیدن به یافته های نو و پایدارکننده های موثر پلیمری جهت دیسپرس نمودن کلوئیدها مورد توجه قرار گرفته اند.همچنین تحقیقات گسترده‌ای نیز برروی استفاده از مواد طبیعی و ایجاد تغییرات در ساختار این مواد و تهیه سورفکتانت‌های پلیمری صورت گرفته است. در این مقاله پس از معرفی و دسته بندی انواع سورفکتانتهای پلیمری، ضمن بررسی روند فعالیتهای انجام شده در زمینه سنتز و کاربرد این دسته مواد در سالهای گذشته با مطالعه و تحلیل مقالات و ثبت اختراعات با ارائه چشم انداز آینده این دسته ترکیبات، به بحث و نتیجه گیری میپردازیم.

کلیدواژگان:

مواد فعال سطح، سورفکتانت، سورفکتانت پلیمری.

 


دانلود فایل  مقاله

 


 مراجع

 

[1] .ايرانپور، سعيد، سنتز سورفکتانت پلي استري محلول درآب بر پايه پلي اتيلن گليکول و بررسي خواص و عملکرد آن در پليمريزاسيون امولسيوني، پايان نامه کارشناسي ارشد رشته شيمي کابردي گرايش پليمر، به راهنمايي دکتر حسين مهدوي، دانشگاه تهران، پرديس علوم، دانشکده شيمي، 1388.

[2]. Drew Myers,Surfactant Science and Technology, Wiley-VCH,2005.

[3]Richard J. Farn,Chemistry and Technology of Surfactants , Wiley-Blackwell, 2006.

 [4]. Irja Piirma, Polymeric Surfactants, Surfactant science series: v. 42, Marcel Dekker, 1992.

 [5] موریس پوتر، مترجم میرمقتدایی،مسیح، شوینده ها و مواد فعال سطحی،انتشارات هودین،1387

[6]Jerasak Ngimhuang, Jun-ichi Furukawa, Taku Satoh, Tetsuya Furuikeand Nobuo Sakairi ,Synthesis of a novel polymeric surfactant by reductive N-alkylation of chitosan with 3-O-dodecyl-  -glucose , Polymer,Volume 45, Issue 3, February 2004, Pages 837-841.

[7]. Johannes Karl Fink,Oil Field Chemicals,Elsevier,2003.

 [8] Magdy M. H. Ayoub,Emulsion Polymerization of Vinyl Acetate and Styrene Monomers in Presence of Polymeric Surfactant ,Journal of Elastomers and Plastics, Vol. 30, No. 3, 207-229 (1998).

[9] US Patent 5587143 - Butylene oxide-ethylene oxide block copolymer surfactants as stabilizer coatings for nanoparticle compositions, 1996.

[10] US Patent 7, 731, 768, Diesel fuel emulsion, 2010. 

[11]  Kim, KSung, JHLee, JYSong, JKChin, IJChoi, HJ, Microencapsulation of electrophoretic TiO2 nanoparticles for electronic ink,Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol.445, 2006.

[12] US Patent 5,508,035, Stable concentrates and emulsions of water-insoluble organic pesticides, 1996.

[13] US Patent 7214474 - Wash composition with polymeric surfactant,May 8, 2007.

[14] Deng, Hai,United States Patent 7214474 ,,Wash composition with polymeric surfactant , 2004.

[15] THARWAT Tadros ; LEVECKE Bart ; BOOTEN Karl ; ,Application of polymeric surfactants in cosmetics and personal care : A novel polymeric surfactant of hydropHobically modified inulin (polyfructose),Chimica oggi   ISSN 0392-839X   CODEN CHOGDS, pp. 55-58, 2006.

[16] Yarabe, H; Billiot, E; Warner, I M;Enantiomeric separations by use of polymeric surfactant electrokinetic chromatography.,Journal of chromatography,; vol 875 (issue 1-2) : pp 179-206, 2000.

[18] US Patent 6,649,702 Stabilization and acoustic activation of polymeric micelles for drug delivery, 2003.

 [18] US Patent 5919434, Polymeric surfactant-encapsulated microbubbles and their use in ultrasound imaging, 1999.

[19].Vladimir P. Torchilin, Structure and design of polymeric surfactant-based drug delivery systems .Department of Pharmaceutical Sciences, Bouve College of Health Sciences, Northeastern University, 360 Huntington Avenue, Boston, MA 02129, USA,Journal of Controlled Release,Volume 73, Issues 2-3, 15 June 2001, Pages 137-172.

[20]..Yinhua Wan, Xiangde Wang, Bin Zhu and Xiujuan Zhang, Development of a new series of polyamine-type polymeric surfactants used for emulsion liquid membranes, Journal of Membrane Science,Volume 184, Issue 1, 15 March 2001, Pages 49-57.

[21]. US Patent, 4,904,359, Liquid detergent composition containing polymeric surfactant,1990.

 [22]. US Patent, 4,558,095, Coating composition containing polymeric surfactant,1985.

 [23]. US Patent, 7,671,098, Alkoxylated, cross-linked polyglycerols and use thereof as biodegradable demulsifier, 2010.

[24]. US Patent, 8,030,363, Polyorganosiloxane demulsifier compositions and methods of making the same, 2011.

 

 
هر روز با آیه ای از قرآن مجید
علوم و تکنولوژی پليمر

اصول پلیمر

سنتز پلیمر

تکنولوژی پلیمر

دانلود کتب پليمر 

کامپوزیتهای پلیمری

  .....مشاهده همه موضوعات مرتبط

سورفکتانت يا مواد فعال سطحی

تعریف سورفکتانت

طبقه بندی سورفکتانت

امولسیون و پایداری آن

امولسیفایر ها

بیوسورفکتانت

کاربردهای سورفکتانت

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

فتاوری نانو يا نانو تکنولوژی
به یاد دایی حسن

شهید حسن حسنان

صندوق پست الکترونیکی

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ورود به پست الکترونیکی