فعاليتهای پژوهشی سعيد ايرانپور

طرحهای تحقیقاتی

مقالات

توانمندیها

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

آموزش

آموزش شیمی و علوم وابسته

آموزش کامپیوتر

آموزش اینترنت

معرفی و آموزش نرم افزار

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط     

only search www.iranpour.ir
کامپيوتر و نرم افزار

ترفندهای جستجو در اینترنت

معرفی و دانلود نرم افزارهای عمومی

معرفی و دانلود نرم افزارهای تخصصی

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط        

ورود اعضاء
معرفی سایتهای علمی

سایت جستجوی مقاله و کتاب

...با قابلیت اشتراک گذاری

http://www.scribd.com

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

مشاهده بهترسایت

برای مشاهده بهتر صفحات سایت مرورگرهای زیر پیشنهاد میگردد
Google Chrome گوگل کروم
 Mozilla Firefox فایرفاکس 


 

نظر سنجی
کدام قسمت ازسایت را بیشتر میپسندید؟
 


ایمنی در فرآیند سولفوناسیون جهت تولید سورفکتانتها


 

 

سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده،19-20 مهر ماه ، 1391،   دانشگاه صنعتی شریف

چكيده:

سولفوناسیون یکی ار فرآیندهای باارزش در تهیه مواد مختلف از جمله ترکیبات فعال سطحی به شمار میرود.در فرایند سولفوناسیون با ایجاد گروه سولفونه در ساختار ترکیب حلالیت مواد در آب افزایش می یابد.براین اساس قرار دادن گروه سولفونه بر روی تر کیبات مختلف میتوان دامنه وسیعی از ترکیبات با خصلت آبدوستی و آب گریزی را تهیه نمود.از آنجا که اساس فعالیت مواد فعال سطحی بر مبنای خصلت آبگریزی-آبدوستی است ترکیبات سولفونه شده به عنوان ماده فعال سطح عمل مینماید و دردسته آنیونی طبقه بندی میشوند.در این مقاله پی از بررسی روشهای مختلف سولفوناسیون نظیر استفاده از گاز SO3، اسید سولفوریک، اولئوم، سدیم بی سولفیت و...وارائه مثالهای کاربردی از سنتز سورفکتانتهای مختلف با هریک از روشهای ذکر شده به نکات و ملاحظات ایمنی در فرایندهای سولفوناسیون میپردازیم.از آنجاکه استفاده از گاز SO3 به عنوان مهمترین فرآیند سولفوناسیون در تهیه مواد فعال سطحی به شما میرود، با بررسی این فرایند به ملاحظات ایمنی و ریسکهای خطر در این فرآیند میپردازیم

کلمات کلیدی

سولفوناسیون، ایمنی، سورفکتانت، مواد فعال سطحی

 

 

 
هر روز با آیه ای از قرآن مجید
علوم و تکنولوژی پليمر

اصول پلیمر

سنتز پلیمر

تکنولوژی پلیمر

دانلود کتب پليمر 

کامپوزیتهای پلیمری

  .....مشاهده همه موضوعات مرتبط

سورفکتانت يا مواد فعال سطحی

تعریف سورفکتانت

طبقه بندی سورفکتانت

امولسیون و پایداری آن

امولسیفایر ها

بیوسورفکتانت

کاربردهای سورفکتانت

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

فتاوری نانو يا نانو تکنولوژی
به یاد دایی حسن

شهید حسن حسنان

صندوق پست الکترونیکی

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ورود به پست الکترونیکی